System logo
Bra - bike system
City logo
City logo
Homepage / FAQ / Czy istnieje minimalny wiek dla użytkownika Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego ?

Czy istnieje minimalny wiek dla użytkownika Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego ?

Z Systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny może korzystać każdy, kto ma kartę rowerową albo prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Osoby poniżej 18 roku życia mogą się rejestrować w systemie za zgodą rodziców albo opiekunów prawnych. Odpowiedni formularz znajduje się w Regulaminie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA) na stronie: www.bra.org.pl w zakładce Rejestracja lub REGULAMIN.
Podpisany i wypełniony formularz należy wysłać na adres: BikeU Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa